Regulamin Promocji

Regulamin Promocji „Kupony od Blogerów”

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Kupony od Blogerów” (zwanej dalej „Promocją”) jest Mafka Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowej 20B, 10-417 Olsztyn, NIP 7393920071, e-mail: hello@mafka.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Okres obowiązywania Promocji: do odwołania („Okres Promocji”)

3. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest pod adresem: www.mafka.pl/strony/regulamin-promocji

4. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba która dokona zakupu od Organizatora produktu/ów oraz będzie zainteresowana skorzystaniem z rabatów wynikających z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w sklepie internetowym mafka.pl na zasadach wskazanych w § 2 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktu/ów Organizatora w Okresie Promocji.
 2. W Okresie Promocji Uczestnik uzyska w Sklepie Internetowym dodatkowy rabat w wysokości 15% na produkty po wpisaniu specjalnego kodu rabatowego, udostępnionego na profilach/blogach/stronach/itd wybranych blogerów (jednorazowo można użyć jednego kuponu, tj. promocje nie łączą się).
 3. Wysyłka zamówień dokonanych w czasie promocji odbędzie się w ciągu dwóch do trzech dni roboczych od zaksiegowania zamówienia. 
 4. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji produktu zakupionego w ramach Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji uzyskał rabat, kwota przypadająca do zapłaty na rzecz Uczestnika Promocji tytułem zwrotu zapłaconej należności za produkt ulegnie pomniejszeniu o wartość udzielonego rabatu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie tj. nabywania od Organizatora produktów w Sklepie Internetowym

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie ograniczają prawa do reklamacji lub zwrotu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2018 r.  

Regulamin Promocji „Newsletter”

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Newsletter” (zwanej dalej „Promocją”) jest Mafka Monika Bułakowska z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowej 20B, 10-417 Olsztyn, NIP 7393920071, e-mail: hello@mafka.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Okres obowiązywania Promocji: do odwołania („Okres Promocji”)

3. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest pod adresem: www.mafka.pl/strony/regulamin-promocji

4. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba która dokona zakupu od Organizatora produktu/ów oraz będzie zainteresowana skorzystaniem z rabatów wynikających z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w sklepie internetowym mafka.pl na zasadach wskazanych w § 2 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktu/ów Organizatora w Okresie Promocji.
 2. W Okresie Promocji Uczestnik uzyska w Sklepie Internetowym dodatkowy rabat w wysokości 10% na produkty po wpisaniu specjalnego kodu rabatowego, który otrzymuje mailem każda osoba, która zapisze się na Newsletter Mafki (jednorazowo można użyć jednego kuponu, tj. promocje nie łączą się).
 3. Wysyłka zamówień dokonanych w czasie promocji odbędzie się w ciągu dwóch do trzech dni roboczych od zaksiegowania zamówienia. 
 4. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji produktu zakupionego w ramach Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji uzyskał rabat, kwota przypadająca do zapłaty na rzecz Uczestnika Promocji tytułem zwrotu zapłaconej należności za produkt ulegnie pomniejszeniu o wartość udzielonego rabatu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie tj. nabywania od Organizatora produktów w Sklepie Internetowym

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie ograniczają prawa do reklamacji lub zwrotu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2018 r.  

Regulamin Promocji „Zestaw na Dzień Mamy”

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Zestaw na Dzień Mamy” (zwanej dalej „Promocją”) jest Mafka Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowej 20B, 10-417 Olsztyn, NIP 7393920071, e-mail: hello@mafka.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Okres obowiązywania Promocji: do odwołania („Okres Promocji”)

3. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest pod adresem: www.mafka.pl/strony/regulamin-promocji

4. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba która dokona zakupu od Organizatora produktu/ów oraz będzie zainteresowana skorzystaniem z rabatów wynikających z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w sklepie internetowym mafka.pl na zasadach wskazanych w § 2 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktu/ów Organizatora w Okresie Promocji.
 2. W Okresie Promocji Uczestnik może zakupić w Sklepie Internetowym Zestaw kosmetyków na Dzień Mamy w promocyjne cenie 78zł. Część zestawów będzie zapakowana w specjalną owijkę. Na życzenie Uczestnika puste miejsce będzie uzupełnione słowem, które Uczestnik umieści w komentarzu do zamówienia, a które kończy zdanie "Mamo, jesteś...!". Jeśli Uczestnik nie sprecyzuje w komentarzu do zamówienia, jakie słowo ma znaleźć się na owijce, miejsce to pozostanie wykropkowane. Ilość takich owijek jest ograniczona. Decyduje kolejność zamówień. 
 3. Wysyłka zamówień dokonanych w czasie promocji odbędzie się w ciągu dwóch do trzech dni roboczych od zaksiegowania zamówienia. 
 4. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji produktu zakupionego w ramach Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji uzyskał rabat, kwota przypadająca do zapłaty na rzecz Uczestnika Promocji tytułem zwrotu zapłaconej należności za produkt ulegnie pomniejszeniu o wartość udzielonego rabatu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie tj. nabywania od Organizatora produktów w Sklepie Internetowym

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie ograniczają prawa do reklamacji lub zwrotu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2019r.